Tieto Venäjän presidentin, Vladimir Putinin joutumisesta Keskusrikospoliisin “epäiltyjen listalle” sai aikaan viime vuonna täysin aiheellisen kohun . Naapurivaltion päämiehen päätyminen listalle, jonka “tiedot koskevat henkilöitä, joiden on mm. syytä epäillä syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen, josta saattaa seurata vankeutta” (lähde: Yle uutiset) on vähintäänkin noloa. Taustalla on Putinin kaveeraaminen venäläisen moottoripyöräkerho “Yön sudet” kanssa. Yhteys rikollisuudesta epäiltyyn riitti tässä epäiltyjen listalle pääsemiseen.

Poliisilla on myös “Poliisiasian tietojärjestelmä”, ‘Patja‘ jossa on tiedot mm. “rikoksesta epäillyistä henkilöistä sekä ilmoittajina, todistajina ja asianomistajina esiintyvistä tai muutoin ilmoitukseen liittyvistä henkilöistä“. Edellä mainittujen rikos- ym. rekistereiden lisäksi ollaan Suomeen nyt rakentamassa havaintorekisteriä, johon joutumisen syyksi Aamulehden mukaan pelkkä epäilyttävä käytös.

Mutta, miksi kerätä listoja, joihin nimensä saadakseen ei tarvitse tehdä muuta kuin kaveerata moottoripyöräilijöiden kanssa tai haista naapurin mielestä omituiselta? Oma veikkaukseni on, että Putinin sotkun taustalla on verkostoanalyysiin pohjautuva tietojärjestelmä. Verkostoanalyysissä – tai sosiaalisen verkoston analyysissä – tutkitaan erilaisten toimijoiden välisiä kytköksiä ja näiden kytköksien muodostamia isompia rakenteita.  Näiden kytköksien, eli yhteyksien, muodostamaa kokonaisuutta on vaikea hahmottaa ääneen kuvailemalla tai esim. listoilla: “Pekka tuntee Liisan, Pertin ja Annan, joka tuntee Marin, Heikin ja Mikan mutta eivät Bengtiä ja Larsia, jotka tuntevat Pertin, Kaisan jne…”. Listana kuvattuna edellinen tilanne ei paljoa helpottaisi:

Pekka;Liisa
Pekka;Pertti
Pekka;Anna
Liisa;Mari
Liisa;Heikki
Liisa;Mika
Bengt;Pertti
Bengt;Kaisa
Lars;Pertti
Lars;Kaisa

Näitä monimutkaisa kokonaisuuksia voidaan kuitenkin analysoida verkostoanalyysillä ja yhteyksistä voidaan muodostaa kuva.

verkosto_esimerkkiKuvasta voimme nopeasti todeta, että henkilöistä löytyy kaksi ryhmää, joiden välissä on Pekka. Voimme keskittyä näiden ryhmien (Lars, Pertti, Kaisa ja Bengt sekä Liisa, Heikki, Mari ja Mika) analysointiin: miksi Liisa tuntee eniten muita, miksi Bengt ja Lars eivät tunne toisiaan jne. Toinen vaihtoehto on keskittyä analyysissä henkilöihin ryhmien välissä: miksi Pekka yhdistää nämä kaksi ryhmää, miksi Annalla on yhteys hyvin yhdistettyyn Pekkaan, mutta ei keneenkään muuhun jne.

Kuvan tilanne on vielä helppo, mutta entä jos verkosto on monimutkaisempi?

verkosto_mustavalkoYllä olevasta kuvasta on vaikea löytää olennaisimmat toimijat silmämääräisesti. Alla olevassa visualisoinnissa on verkoston solmujen kokoa kasvatettu vastaamaan niiden yhteyksien määrää. Toisin sanoen, mitä enemmän yhteyksiä on, sitä isompi pallo. Mutta, pelkkä yhteyksien määrä ei riitä, sillä se voi antaa verkoston avaintoimijoista väärän kuvan. Visualisoinnissa on värin tummuudella korostettu solmun asemaa verkostossa: kuinka hyvin se tavoittaa muut verkoston jäsenet.

verkosto_varitHuomaamme punaisista solmuista, että verkoston avaintoimija ei ole se, kenellä on eniten yhteyksiä vaan usein sen vieressä oleva toimija.

Verkostoanalyysiä on käytetty rikollisuuden tutkimisessa, terroristijahdissa sekä kadonneiden entisten diktaattoreiden löytämisessä. Tiedot epäillyistä ja heidän yhteyksistään muihin henkilöihin tallennetaan tietojärjestelmään. Tällaisten järjestelmien toimintaperiaate on analyytikon kannalta anteeksiantavainen. Kunhan vain nimet on kirjoitettu samalla tavalla, voi verkostoanalyysiä tietokoneohjelmiin pudottaa isot kasat tietoa ja ne melkein järjestäytyvät itsestään. Tässä kuitenkin piilee myös niiden vaara. Joskus ihmiset ovat täsmälleen saman nimisiä, joskus epäily on täysin aiheeton, mutta se kirjataan silti jne.. Yksittäisinä tällaisista tiedoista niistä ei ole suurta vaaraa, muuta yhdistettynä toiseen vastaavaan rekisteriin, voivat täysin satunnaiset yhteydet vaikuttaa hyvinkin epäilyttäviltä. Kun Putinin nimi on kirjoitettu varmuuden vuoksi muutamaan rekisteriin, voi se yhteyksiensä kautta joutua epäilyttävään valoon. Ja nyt kun jatkossa nimen kirjoittamiseen riittää pelkkä epäily, tulee vastaavat tilanteet lisääntymään myös tavallisten ihmisten elämässä.

Täytyy loppuun sanoa, että en ole poliisin eri rekistereiden asiantuntija, eikä minulla ole näistä mitään wikipediasta ja mediasta saatavaa tietoa enempää asiasta. Tämä teksti on siis pelkkää spekulaatiota aiheesta verkostoanalyysin näkökulmasta.

@jattipaa