Suomi hyvinvoinnin jälkeen – twitter-keskustelut visualisoituina

21/03/2011

Finlandia-talolla 21.3.2011 “Suomi hyvinvoinnin jälkeen” -tapahtumassa on paljon puhetta ja tweettejä Suomen tulevaisuudesta. Tweettivirrasta puuttuu kuitenkin rakenne: kuka juttelee kellekin. Alla olevassa kuvassa on visualisoitu verkostoanalyysin avulla #aaltoes-tweetit noin tunnin ajalta. Tweettejä oli kaiken kaikkiaan 180, joissa 163 mainintaa.

Kuvassa yhteys tarkoittaa @-mainintaa tai retweettiä. En ole huomioinut muita kuin maininnan saaneita ja antaneita: alhaalla pikealla oleva pallo edustaa irtotweettejä. Mitä suurempi nimi, sitä useampi on maininnut henkilön. Värin tummuus taas viittaa aktiivisuuteen: kuinka usein mainitsee muut. @wili ja @kristoovaska ovat keränneet eniten mainintoja, ja aktiivisin on @kristoovaska. Huomaamme myös, että verkostoon muodostuu useita eri aliryhmittymiä: keskustelu pirstaloituu.

Keskustelu kuitenkin jatkuu.

Päivitys: pdf kuvasta tarkkasilmäisille.

twitter: jattipaa

www.verkostoanatomia.fi

facebook: Verkostoanatomia

Tweetit louhittu NodeXL:llä ja visualisoitu Gephillä

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: