Puoluekenttä twitterissä – kuka on kenenkin vierellä?

13/12/2010

English summary: The picture below is twitter landscape scene of Finnish political parties: how the parties followers follow each other. Using social network analysis (data mining with NodeXL, visualization with Gephi) I was able to detect the closeness of different parties: the Green party is close to the Left Alliance, the National Coalition party is close to the Centre Party.

Suomalaiset puolueet ovat löytäneet vaihtelevasti twitterin. Twitterin etu itseni kannalta on se, että sitä voi tutkia järjestelmällisesti verkostoanalyysin keinoin. Twitteriä parjataan usein marginaali-ilmiöksi, mutta tästä marginaalistakin yli 3000 ihmistä ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa puolueiden asioihin. En tiedä kovinkaan monta mielipidetutkimusta, jossa vastaajia olisi yli 3000 tai en tunne kovinkaan monta tutkimusorganisaatiota, jotka hylkäisivät tällaisen 3000 hengen otoksen.

Seura tekee kaltaisekseen, lika barn leka bäst ja birds of a feather flock together kertovat hyvin ihmisten taipumuksesta ympäröidä itsensä kaltaisillaan: maut, mieltymykset ja poliittiset mielipiteet eivät ole täysin omia ominaisuuksiamme vaan niissä on myös sosiaalinen ulottuvuus. Verkostoanalyysissä homofilia on tieteellinen kuvaus tälle käytökselle. Samankaltaiset ihmiset helpottavat viestintää, kun yhteinen maasto löytyy helpommin. Tällainen käyttäytyminen ei kuitenkaan ole aina tiedostettua, ja sen avulla voi löytää verkostoista mielenkiintoisia ryhmittymiä.

Alla olevassa kuvassa on kuvattu kaikki suomalaiset twitterissä läsnäolevat puoleiden seuraajat ja miten ne seuraavat toisiaan (tiedot louhittu NodeXL:llä). Mitä suurempi pallon koko, sitä enemmän twitteröitsijällä on seuraajia:  @vihreat, @kokoomus, @Demarit ovat kolmen kärki. Yhteyksiä kuvassa olisi niin paljon, että niiden näyttäminen kuvassa tekisi siitä lukukelvottoman. Keskitytään sen sijaan niiden suhteelliseen asemaan. Kuvassa twittertilit on tietokoneavusteisesti ryhmitelty niin, että jaetut seuraamisen kohteet vetävät kahta twittertiliä lähemmäs toisiaan. Tilannetta voisi kuvata juhlilla, jossa todennäköisesti sijoitut lähelle kaveriryhmääsi kuin tuntemattomia. Näissä puolueiden juhlissa Kokoomuksen ja Keskustan seuraajat menevät hyvin paljon ristiin kuten menee jonkin verran myös Vihreillä ja Vasemmistolla. SDP on mielenkiintoisesti lähempänä Keskustaa ja Kokoomusta kuin Vasemmistoa: New labour toteutui siis myös Suomessa. Uloke oikealla on Piraattipuolue, jonka seuraajat eivät löydy valtapuolueiden seuraajista. Seura siis ratkaisee.

Miksi siis tutkia näitä verkostoja? Ensinnäkin tällaisella analyysillä voidaan selvittää sellaisia asioita, mitä muilla menetelmillä ei selviä: kenen kanssa vaaliteemojen sisällöstä oikein kilpaillaan? Kokoomuksen Vihreän sävy -kampanja ei tämän tutkimuksen perusteella ole kovinkaan järkevää: valtaosa Vihreiden ja Kokoomuksen seuraajista eivät seuraa toisiaan. Kristillisdemokraatit (löytyvät kuvasta @mikeaeljungnerin yläpuolelta) seuraajat ovat myös Keskustan ja SDP:n lähellä. Toiseksi, analyysin avulla voidaan selvittää minkälaiset ihmiset seuraavat omaa puoluetta tai tiliä: mitkä ovat tärkeitä keskustelunaiheita jne. Kolmanneksi verkostoanalyysillä voidaan tavoittaa oman verkoston vaikuttajia. Esimerkiksi Vihreillä @jyrkikasvi ja @annisinnemaki vaikuttavat varmasti yhtä paljon kuin @vihreat.

Teimme lisäksi yhdessä Hill&Knowltonin Kati Sulinin kanssa testin, jossa pyrittiin aktivoimaan ihmisiä keskustelemaan aiheen #vaalit2011 alla. Aktivoituminen oli kaikkien puolueiden (paitsi Piraattipuolueen) tasolla surkea. Kuvassa pallon koko vastaa saatuja mainintoja ja värin tummuus aktiivisuutta.

@jattipaa

www.verkostoanatomia.fi

Verkosto visualisoitu Gephillä

Advertisements

9 Responses to “Puoluekenttä twitterissä – kuka on kenenkin vierellä?”


 1. Saisiko tuosta kokonaisesta verkkokuvaajasta vaikkapa vektorifilun tai vieläkin isomman rendin? Kokorajoituksen vuoksi jää aika paljon pieneksi sutuksi.


 2. Tuo suhteellisen alhainen reso on osittain tarkoituksellista; tarkoituksenani on esitellä lähinnä yleisiä alueita ja tärkeimpiä toimijoita. Mikä alue sinua kiinnostaisi?

 3. taistelunakki Says:

  Suurin ongelma lienee se että persulandia (keskellä, alhaalta ylös) ja piraattipuolueen karibian laivasto (oikealla) jäävät huonon erottelukyvyn takia lukukelvottomiksi, kun taas keskustaoikeiston keidas (vihreä, ylhäällä) ja vihervasemmiston valtakunta (punainan, alhaalla) erottuvat kyllä hyvin.


  • Kiitos kommentista! Kuvassa nimet on skaalattu seuraajaluvun mukaan. Verkostossa on siis vain sellaisia, jotka seuraavat jotain twitterissä olevista puolueista; esim. Jyrki Kasvilla on yli 3000 seuraajaa, mutta puolueista kiinnostuneita heistä on vain hieman yli tuhat. Valtapuolueiden seuraajilla on enemmän politiikasta kiinnostuneita seuraajia; Piraattipuolueen läsnäolo twitterissä on laajaa, mutta heidän seuraajansa ovat erillään muista verkoston jäsenistä. Perussuomalaisilla ei ole koko puolueen omaa twitterläsnäoloa. Mistä päättelit heidän sijaintinsa?


 4. […] viitettä, miten ne voisivat toimia, näkyy tässä kuvassa – katso myös kuvaan liittyvä artikkeli. Jo tuosta kuvasta käy ilmi, että some voi paljastaa ehdokkaiden sosiaalisista verkostoista […]

 5. apoikola Says:

  Moi,

  Sinua saattaisi kiinnostaa tällainen projekti, jonka tavoitteena on saada sopivasti ennen vaaleja kasaan kaikkien 2315 ehdokkaan kotisivut, twittertilit ja fb-profiilit ja julkaista ne avoimena datana.

  http://www.qaiku.com/go/b1xr/
  http://bit.ly/candidates_2011_FI

 6. apoikola Says:

  Projektina kerätä kaikkien 2000+ ehdokkaan twitterit facebookit ja kotisivut ja jakaa paketti avoimena datana.

  http://www.ehdolla.org/

  http://bit.ly/candidates_2011_FI


 7. […] sosiaalisissa medioissa. Sen verran tätä aihetta sivuan nyt, että blogissa Verkostoanatomia on hyvä kirjoitus ja verkostoanalyysi puolueista ja niiden seuraajien (twitter seuraajien) sijoittumis…. Kannattaa muutenkin tutustua Verkostoanatomian kirjoituksiin, mielenkiintoista tietoa ja […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: