Markkinointiviestinnän viikko 2010: kuka vaikuttaa?

27/10/2010

Markkinointiviestinnän viikko on “merkittävin markkinoinnin, viestinnän, median, myynnin ja johtamisen ammattilaisille suunnattu tapahtuma” ja ainakin twitteristä asiaa seuranneena sosiaalinen media tuntuu olevan kuumin aihe. Puhuttessa sosiaalisesta mediassa keskitytään edelleen hyvin paljon välineisiin ja siihen, mikä SoMen rooli organisaatiossa on. Tärkeitä kysymyksiä, mutta jos oikeasti halutaan asiaa myydä – kuten moni sosiaalisesta mediasta puhuja tekee  – pitäisi keskittyä toistettavuuteen ja vaikutuksen etsimiseen.

Ratkaisuni asiaan voidaan tiivistää erään tuntemattoman (eli henkilö, jonka nimen olen unohtanut) lauseeseen “sosiaalisen median seuraaminen ilman verkostoanalyysiä on sama kuin ekonomia harrastamista ilman aritmetiikkaa”. Verkostoanalyysillä pyritään keskittymään juuri tuohon sosiaaliseen puoleen, muutenhan kyseessä on vanha kanavanäkökulma.

Alla olevassa kuvassa on Markkinointiviestinnän viikon toisena päivänä tagillä #2010MVV tweetattujen twitteritilien seuraajaverkosto. Tieto on louhittu NodeXL ohjelmalla ja visualisoitu Gephillä. Kuvassa solmun kokoa kasvattaa sen seuraajien lukumäärä (keskeisyysaste) ja nimilapun kokoa sen asema viestin välittäjänä verkostossa (välillisyys). Värin tummuus kertoo, kuinka moni tilin seuraajista seuraa myös toisiaan: tweettaatko kuorolle?

Kuvasta voidaan havaita, että @ordinare:llä, @kati_sulin:illa ja @kanttila:lla on paljon seuraajia, mutta @ordinare, @kati_sulin ja @kittikatti yhdistävät paljon erilaisia ryhmittymiä. Tosin verkosto on hyvin tiheä (viidennes kaikista mahdollisista yhteyksistä on olemassa) ja sama tieto kertautuu nopeasti. Verkostoanalyysillä saadaan ihmisten väliselle vuorovaikutukselle niin uusia mittareita kuin laajempia näkökantoja.

Päivitys: Miten #2010mvv:ssä keskustellaan (ennen klo 15)

Alla on kuva tagillä #2010MVV merkityistä keskusteluista: kuka on maininnut tagin yhteydessä kenetkin. Mitä paksumpi viiva, sitä useammin maininnut. @kanttila tuntuu olevan keskustelussa aktiivinen, vaikka mitään suurta yhteisdialogia ei osallistujien kesken tapahdukaan.

http://twitter.com/jattipaa

Lisätietoa verkostoanalyysistä www.verkostoanatomia.fi

Advertisements

2 Responses to “Markkinointiviestinnän viikko 2010: kuka vaikuttaa?”


  1. […] aiemmassa postauksessani tein visualisoinnin Markkinointiviestinnän viikon #2010mvv tageista. Kuvat olivat suosittuja, […]


  2. […] PS. Parviaisen Olli eli @jattipaa visualisoi välillä erilaisien hashtagien yms. ympärillä pyörivää Twitter-vaikutusta, tsekkaa vaikka tämä Markkinointiviestinnänviikkoa ja sen hashtagia #2010MVV:tä koskenut visualisointi. […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: