Sporalla verkostossa

20/07/2010

English Summary: This is the Helsinki tram system described as a network. Picture 1 is the whole tram network. Network diameter is 26 stops and the most central stops are Ylioppilastalo, Hakaniemi and Ooppera. Pic 2 is the same network with one of the most central stops removed (Ylioppilastalo). Network diameter jumps to 34 stops and serious jams excepted in Apollonkatu and Urheilukatu.  Pic 3 is the network with two cutpoints removed resulting two separate networks.

Eräs maantiedon opiskelija kertoi minulle jokunen vuosi sitten lauseen, jonka kyseisen aineen opiskelijatutorit kertovat aina maantiedon fukseille: “Valmistautukaa siihen, että tämän syksyn jälkeen mäki ei ole enää mäki vaan eri maalajeista koostuva luonnonmuodostuma”.

Saman ajatuksen voi soveltaa laajennettuna myös verkostoanalyysiin: “Jokainen asia on verkosto”. Muutaman vuoden verkostoanalyysiä tutkineena verkostoja alkaa nähdä kaikkialla. Yksi ilmiselvä sovellus on liikenneyhteydet. Alla on kartta Helsingin raitiovaunuliikenteestä verkostona. Yhteys pysäkkien välillä tarkoittaa, että jokin raitiovaunulinjoista kulkee pysäkin kautta toiselle.

Helsingin raitiovaunuverkoston halkaisija (eli etäisyys toisistaan kauimpana olevien pysäkkien välillä) on 26 pysäkkiä. Jotkut pysäkit ovat kuitenkin toisia paremmin yhdistettyjä ja esimerkiksi Oopperan, Hesperian puiston ja Kaupungin puutarhan etäisyys muista pysäkeistä on keskimäärin 7 pysäkkiä.

Osa pysäkeistä on myös muita kiireisempiä: Ylioppilastalon läpi kulkee 7 linjaa, Hakaniemen ja Oopperan läpi kulkee 6 linjaa molempiin suuntiin. Tältä pohjalta nämä kolme pysäkkiä vaikuttaisivat keskeisimmiltä, mutta keskimäärin lyhyimmät reitit raitiovaunuverkoston halki kulkevat Oopperan, Ylioppilastalon ja Kelan kautta.

Verkosto on kuitenkin verrattain välillinen (liikenne kanavoituu muutaman harvan pysäkin kautta). Suuri välillisyys tarkoittaa, että joissain kohti verkostoa ei ole vaihtoehtoisia reittejä. Alla olevassa kuvassa Ylioppilastalon pysäkki on poistettu. Tämän yhden tärkeän toimijan poistuttua verkostosta koko verkoston halkaisija kasvaa 26:sta pysäkistä 34:ään pysäkkiin. Samalla tulee painetta  Senaatintorin, Hakaniemen, Urheilukadun ja Apollonkadun pysäkeille. Erityisesti Apollonkatu ja Urheilutalo ovat tässä tilanteessa haavoittuvia, sillä ongelmat Hakaniemessa tai Oopperalla vaikuttavat nopeasti niihin.

Sama voi myös tapahtua organisaatiossa jonkin henkilön poistuttua: epävirallisen viestinnän keskeisimpien henkilöiden jääminen esim. lomalle, voi vaikuttaa odottamattomalla tavalla koko organisaation toimintaan kaukana k.o. henkilön välittömästä vaikutuspiiristä. Kuten raitiovaunuverkosto ovat myös tavalliset työpaikat alttiina pullonkaulavaikutukselle. Miten käy, jos organisaation “Ooppera” ja “Hakaniemi” jäävät pois? Raitiovaunuverkoston se hajottaa…

www.verkostoanatomia.fi

Kuvan luotu Gephillä ja pysäkkitiedot HKL:n sivuilta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: